Pravi naslov za kadrovske rešitve

PROSTA DELOVNA MESTA

PRI NAŠIH NAROČNIKIH

Pri naših naročnikih trenutno ni prostih delovnih mest.

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si